Ժողովածու աստղաբանական, 1461-1478 թթ.- Ցուլ
Ավետարան, 1628 թ., Բաղեշ, ծաղկող՝ Սահակ Բաղիշեցի –Ոտնլվա, Կիլիկիա
Ժամագիրք, 1699 թ. – Դավիթ և Սավուղ
Ժողովածու, 1672 թ., Ամրդոլու վանք – Ներսես Մեծը պատարագ մատուցելիս
Աստվածաշունչ, 1686 թ., Կ.Պոլիս-Էջմածին, Հեղի քահանայապետ և Աննա
Աստվածաշունչ, 1318 թ., Գլաձոր, ծաղկող՝ Թորոս Տարոնացի - Կիսախորան
Մողնու Ավետարան, 11-րդ դար, ծաղկող՝ Հովհաննես Սանդղկավանեցի–Մկրտություն
Ավետարան, 15-րդ դ., ծաղկող՝ Քրիստափոր-Արարաչագործություն
Ութ մանրանկարիչների Ավետարան, 13-14-րդ դդ., Սիս–Մոգերն Արևելքից
Թարգմանչաց Ավետարան, 1232 թ., Գրիգոր ծաղկող – Խորհրդավոր ընթրիք, Սյունիք