Սոցիալական ցանցեր


ԶԼՄ-ների համար

Մատենադարանի գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու համար ԶԼՄ-ները կարող են դիմել՝
Հեռ.` (+374) 94615690
Էլ.փոստ՝ matenadaran.press@matenadaran.am

Ցուցասրահ՝ +374-10-562578
Տոմսարկղ՝ +374-10-513014
Ընդունարան` +374-10-513000

Համալրումներ

Մատենադարանի հավաքածուների համալրումներ:

Թվային ռեսուրսներ

Տեսանյութ

Երևան քարտ

ԲԱՆԲԵՐ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ

  «Բանբեր Մատենադարանի» միջնադարագիտական, հայագիտական, ձեռագրագիտական հանդեսը լույս է տեսնում  Մատենադարանի հիմնադրումից ի վեր:  Հանդեսի առաջին երկու  համարները  լույս են տեսել 1941 և 1950 թվականներին և կոչվել «Գիտական նյութերի ժողովածու»: Այս ժողովածուներում հավաքված էին նախորդիվ Մատենադարանում տեղի ունեցած գիտաժողովների նյութերը:
  1956 թվականին հրատարակված երրորդ համարից սկսած, հանդեսը կրում է այսօրվա անվանումն ու ընդգրկում Մատենադարանի գիտաշխատողների, հայ և օտարազգի մասնագետների միջնադարյան մշակույթի բոլոր ոլորտներին առնչվող բազմաբնույթ ուսումնասիրությունները, տարբեր բնագրեր և այլն:
  «Բանբեր Մատենադարանի» հանդեսը կազմված է մի քանի հիմնական բաժիններից.

Ա. Հոդվածներ
Բ. Հաղորդումներ
Գ. Բնագրեր
Դ. Թարգմանություններ
Դ. Մատենագիտություն
Ե. Քննադատություն
Զ. Լրատու:

  Տարբեր տարիներին «Բանբեր Մատենադարանի» հանդեսում իրենց ուսումնասիրություններն են հրատարակել միջնադարագիտության ու ձեռագրագիտության հայ և օտարազգի բազմաթիվ հայագետներ՝ Լ.Խաչիկյանը, Ս.Արևշատյանը, Հ.Բարթիկյանը, Ն.Թահմիզյանը, Տ.Իզմայլովան, Ի.Աբուլաձեն, Գ.Աբգարյանը, Բ.Չուգասզյանը, Ա.Մաթևոսյանը Պ.Մուրադյանը, Աս.Մնացականյանը, Հ.Թամրազյանը և այլք: 
  «Բանբեր Մատենադարանի» հանդեսում հրատարակվել են միջնադարյան կարևոր երկերի թարգմանություններ,  բացառիկ նշանակություն ունեցող ձեռագրերի մասին հաղորդումներ, գիտության ու արվեստի տարբեր ոլորտների ձեռագրացուցակ-ուղեցույցներ և արխիվային բացառիկ փաստաթղթեր:


Բանբեր Մատենադարանի
1
Բանբեր Մատենադարանի
№2
Բանբեր Մատենադարանի
№3
Բանբեր Մատենադարանի
№4
Բանբեր Մատենադարանի
Բանբեր Մատենադարանի
№6Բանբեր Մատենադարանի
№7
Բանբեր Մատենադարանի
№8
Բանբեր Մատենադարանի
№9
Բանբեր Մատենադարանի
№10
Բանբեր Մատենադարանի
№11

Բանբեր Մատենադարանի
№12Բանբեր Մատենադարանի
№13

Բանբեր Մատենադարանի
№14
Բանբեր Մատենադարանի
№15


Բանբեր Մատենադարանի
№16
Բանբեր Մատենադարանի
№17
Բանբեր Մատենադարանի
№18

Բանբեր Մատենադարանի
№19
Բանբեր Մատենադարանի
20
Բանբեր Մատենադարանի
21Բանբեր Մատենադարանի
№22
Բանբեր Մատենադարանի
№23
Բանբեր Մատենադարանի
№24
Բանբեր Մատենադարանի
№25
Բանբեր Մատենադարանի
№26