Գիտություն և կրթություն / Գիտական խորհուրդ

ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱԶՄԸ

1. Հրաչյա Թամրազյան - բանասիրական գիտությունների դոկտոր, խորհրդի նախագահ

2. Շուշանիկ Խաչիկյան - պատմական գիտությունների թեկնածու, տեղակալ

3. Վահան Տեր-Ղևոնդյան - պատմական գիտությունների թեկնածու, գիտքարտուղար

4. Գևորգ Տեր-Վարդանյան - պատմական գիտությունների թեկնածու

5. Ստելլա Վարդանյան - բժշկական գիտությունների դոկտոր

6. Էդուարդ Բաղդասարյան - պատմական գիտությունների թեկնածու

7. Գոհար Մուրադյան - բանասիրական գիտությունների դոկտոր

8. Արամ Թոփչյան - բանասիրական գիտությունների դոկտոր

9. Կարեն Մաթևոսյան - պատմական գիտությունների դոկտոր

10. Վարդան Դևրիկյան - բանասիրական գիտությունների դոկտոր

11. Մանյա Շիրինյան - պատմական գիտությունների դոկտոր

12. Ամատունի Վիրաբյան - պատմական գիտությունների դոկտոր

13. Վլադիմիր Բարխուդարյան - պատմական գիտությունների դոկտոր, ակադեմիկոս

14. Պետրոս Հովհաննիսյան - պատմական գիտությունների թեկնածու

15. Ռուբեն Սաֆրաստյան - պատմական գիտությունների դոկտոր

16. Ալբերտ Մակարյան - բանասիրական գիտությունների դոկտոր

17. Արա Խզմալյան - արվեստաբանական գիտությունների թեկնածու

18. Արմեն Տեր-Ստեփանյան - բանասիրական գիտությունների թեկնածու

19. Արծրունի Սահակյան - պատմական գիտությունների դոկտոր

20. Հայկազ Հովհաննիսյան - պատմական գիտությունների դոկտոր

21. Գայանե Էլիազյան - վերականգնման բաժնի վարիչ

22. Գուրգեն Գասպարյան - տնօրենի խորհրդական նորագույն տեխնոլոգիաների և հրատարակչական հարցերի գծով

23. Կարապետյան Դոնարա - բժշկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, Մատենադարանի ավագ գիտաշխատող