Սոցիալական ցանցեր


ԶԼՄ-ների համար

Մատենադարանի գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու համար ԶԼՄ-ները կարող են դիմել՝
Հեռ.` (+374) 94615690
Էլ.փոստ՝ matenadaran.press@matenadaran.am

Ցուցասրահ՝ +374-10-562578
Տոմսարկղ՝ +374-10-513014
Ընդունարան` +374-10-513000

Համալրումներ

Մատենադարանի հավաքածուների համալրումներ:

Թվային ռեսուրսներ

Տեսանյութ

Երևան քարտ

Գիտություն և կրթություն / Ասպիրանտուրա

  2012 թ. Մատենադարանում հիմնվել է Ասպիրանտուրա: Այս նոր կառույցի խնդիրն է համալրել Մատենադարանի գիտական ներուժը նոր և բանիմաց կադրերով, ինչպես նաև  աշխուժացնել գիտահետազոտական աշխատանքները:
 Բաժինը կազմակերպում է ասպիրանտուրայի առկա և հեռակա ընդունելություններ, ինչի արդյունքում Մատենադարանի գիտական ներուժը համալրվում է առկա և հեռակա ասպիրանտներով: Նրանց մեծ մասը  Մատենադարանի աշխատակիցներ են, որոնք ընդունվել են  մասնագիտությունների հետևյալ գծերով՝ պատմագրություն և աղբյուրագիտություն, համաշխարհային պատմություն,  գրականագիտութուն, արվեստի պատմություն և տեսություն:
 Ասպիրանտների դասընթացների կազմակերպման հետ կապված ֆինանսական բոլոր ծախսերը հոգում է Մատենադարանը:
 Ասպիրատները մասնակցում են ասպիրանտական կրթության համար ամենատարբեր առարկաներից նախատեսված կրեդիտների հավաքման դասընթացներին, որոնք կազմակերպվում են  Երևանի պետական համալսարանում և Գիտությունների ազգային ակադեմիայում: Այստեղ էլ Մատենադարանը ստանձնել է դասընթացների կազմակերպման ֆինանսական ծախսերը: Մատենադարանը կազմել և հաստատել է  ասպիրանտական կրթության կազմակերպման համար նախատեսված ձևաչափերը և կանոնակարգերը:
 Մատենադարանի՝ ապագայում իրագործվելիք ծրագրերից է  մագիստրոսական կրթության կազմակերպումը, որի համար արդեն սկսվել են նախապատրաստական գործընթացներ:


էլ. փոստ՝ h.hovhannisyan@matenadaran.am
հեռ.՝ (10) 51 30 13

Մատենադարանում գործող առկա և հեռակա ուսուցմամբ ասպիրանտուրայի մասնագիտություններ


Է.00.00Պատմական գիտություններ

Է.00.01Հայոց պատմությունՊատմական
Է.00.02Համաշխարհային պատմություն
Պատմական
Է.00.05Պատմագրություն, աղբյուրագիտություն       
Պատմական
Ժ.00.00    
Բանասիրական գիտություններ

Ժ.01.00Գրականագիտություն

Ժ.01.01Հայ դասական գրականություն
Բանասիրական
Ժ.01.05Բանահյուսություն
Բանասիրական
Ժ.01.08Գրականության և բանահյուսության տեքստաբանություն
Բանասիրական
Ժ.02.00     
Լեզվաբանություն

Ժ.02.01Հայոց լեզու
Բանասիրական
ԺԷ.00.00Արվեստագիտություն
Բանասիրական
ԺԷ.00.03Կերպարվեստ. դեկորատիվ և կիրառական արվեստ, դիզայն
Արվեստագիտություն
ԺԷ.00.04Արվեստի տեսություն և պատմություն
Արվեստագիտություն