Մեր մասին / Աշխատակազմ

Մատենադարանի աշխատակազմը     

Տնօրեն՝                               Հրաչյա Թամրազյան, բանասիրական գիտությունների դոկտոր
                                              էլ. փոստ՝ h.tamrazyan@matenadaran.am
                                              հեռ.՝ (10) 51 30 00

Փոխտնօրեն գիտական գծով՝ Շուշանիկ Խաչիկյան
sh.khachikyan@matenadaran.am, հեռ.՝ (10) 51 30 01

Փոխտնօրեն տնտեսական գծով՝ Արմեն Մկրտչյան, հեռ.՝ (10) 51 30 40

Գիտնական քարտուղար՝ Վահան Տեր-Ղևոնդյան
v.ter-ghevondian@matenadaran.am, (10) 51 30 47

Տնօրենի խորհրդական նորագույն տեխնոլոգիաների և հրատարակչական հարցերի գծով՝ 
Գուրգեն Գասպարյան, g.gasparyan@matenadaran.am, հեռ.՝ (10) 51 30 29

Տնօրենի խորհրդական ուսումնամեթոդական ծրագրերի գծով՝ Հայկազ Հովհաննիսյան
h.hovhannisyan@matenadaran.am, հեռ.՝ (10) 51 30 13

ԱՊՀ մասնակից պետությունների հետ կապերի ու թանգարանային կառավարման գծով տնօրենի խորհրդական՝
Արա Խզմալյան,
a.khzmalyan@matenadaran.am, հեռ.՝ (10) 51 30 20

Տնօրենի խորհրդական ֆինանսատնտեսական գծով՝ Արմեն Սարգսյան, հեռ.՝ (10) 51 30 08

Ձեռագրատան գլխավոր ավանդապահ` Գևորգ Տեր-Վարդանյան, հեռ.՝ (10) 51 30 52

Միջազգային կապերի բաժնի վարիչ՝ Վարդի Քեշիշյան
interrel@matenadaran.am, հեռ. (10) 51 30 49

Արաբատառ ձեռագրերի նկարագրության և ուսումնասիրման բաժնի վարիչ՝ 
Վահան Տեր-Ղևոնդյան, v.ter-ghevondian@matenadaran.am, հեռ.՝ 51 30 47

Արվեստի պատմության և գրչության կենտրոնների ուսումնասիրման բաժնի վարիչ՝ 
Կարեն Մաթևոսյան, k.matevosyan@matenadaran.am, հեռ.՝ 51 30 25

Բժշկագիտության և բնագիտության պատմության ուսումնասիրման բաժնի վարիչ՝ 
Ստելլա Վարդանյան, s.vardanyan@matenadaran.am, հեռ.՝ 53 30 42

Հին բնագրերի ուսումնասիրման և թարգմանության բաժնի վարիչ՝ 
Գոհար Մուրադյան, g.muradyan@matenadaran.am

Հին մատենագրական հուշարձանների և սկզբնաղբյուրների ուսումնասիրման բաժնի վարիչ՝ 
Մանյա Շիրինյան, m.shirinyan@matenadaran.am, հեռ.՝ (10) 51 30 41

Ձեռագրագիտության և Մայր ցուցակի բաժնի վարիչ՝ 
Գևորգ Տեր-Վարդանյան, g.ter-vardanyan@matenadaran.am, հեռ.՝ (10) 51 30 07

Միջնադարյան հայ գրականության ուսումնասիրման բաժնի աշխատանքների համակարգում՝
Հրաչյա Թամրազյան, h.tamrazyan@matenadaran.am, հեռ.՝ (10) 51 30 00

Միջնադարյան սկզբնաղբյուրների ուսումնասիրման բաժնի վարիչ՝ Էդուարդ Բաղդասարյան

Արխիվային փաստաթղթերի պահպանման և գիտական մշակման բաժնի վարիչ՝ 
Արա Խզմալյան, a.khzmalyan@matenadaran.am, հեռ.՝ (10) 51 30 20 

Թվայնացման և կայքէջի սպասարկման բաժնի աշխատանքների համակարգում՝
Գուրգեն Գասպարյան, g.gasparyan@matenadaran.am, հեռ.՝ (10) 51 30 29

Հայագիտական տպագիր գրականության և մամուլի բաժնի վարիչ՝ 
Ռայա Բլբուլյան, library@matenadaran.am հեռ.՝ (10) 51 30 30

Համակարգչային բաժնի վարիչ՝ Շողիկ Զադոյան
sh.zadoyan@matenadaran.am,
հեռ.՝ (10) 51 30 33

Վերականգնման բաժնի վարիչ` Գայանե Էլիազյան
g.eliazyan@matenadaran.am, հեռ.՝ (10) 51 00 17

Ընթերցասրահի վարիչ՝ Ժաննա Մաթևոսյան, հեռ.՝ (10) 51 30 56
Ցուցասրահների վարիչ՝ Աիդա Չարխչյան, հեռ.՝ (10) 51 30 45

Կադրերի բաժին, հեռ.՝
(10) 51 30 10
Հաշվապահություն, հեռ.՝ (10) 51 30 00