Սոցիալական ցանցեր


ԶԼՄ-ների համար

Մատենադարանի գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու համար ԶԼՄ-ները կարող են դիմել՝
Հեռ.` (+374) 94615690
Էլ.փոստ՝ matenadaran.press@matenadaran.am

Ցուցասրահ՝ +374-10-562578
Տոմսարկղ՝ +374-10-513014
Ընդունարան` +374-10-513000

Համալրումներ

Մատենադարանի հավաքածուների համալրումներ:

Թվային ռեսուրսներ

Տեսանյութ

Երևան քարտ

Մատենադարանի աշխատակազմը     

Տնօրեն՝ պատմական գիտությունների դոկտոր Վահան Տեր-Ղևոնդյան
                                                                               հեռ.՝ (10) 51 30 00
                                                                        

Փոխտնօրեն գիտական գծով՝ Կարեն Մաթևոսյան, k.matevosyan@matenadaran.am, հեռ.՝ (10) 51 30 01

Փոխտնօրեն տնտեսական գծով՝ Արմեն Մկրտչյան, հեռ.՝ (10) 51 30 40

Գիտնական քարտուղար՝ Վահե Թորոսյան, v.torosyan@matenadaran.am, հեռ.՝ (10) 51 30 12

Տնօրենի խորհրդական նորագույն տեխնոլոգիաների և հրատարակչական հարցերի գծով՝ 
Գուրգեն Գասպարյան, g.gasparyan@matenadaran.am, հեռ.՝ (10) 51 30 29

Տնօրենի խորհրդական ուսումնամեթոդական ծրագրերի գծով՝ Հայկազ Հովհաննիսյան
h.hovhannisyan@matenadaran.am, հեռ.՝ (10) 51 30 13

ԱՊՀ մասնակից պետությունների հետ կապերի ու թանգարանային կառավարման գծով տնօրենի խորհրդական՝
Արա Խզմալյան,
a.khzmalyan@matenadaran.am, հեռ.՝ (10) 51 30 20

Գլխավոր ավանդապահ` Գևորգ Տեր-Վարդանյան, g.ter-vardanyan@matenadaran.am, հեռ.՝ (10) 51 30 52

Միջազգային կապերի բաժնի վարիչ՝ Վարդի Քեշիշյան
interrel@matenadaran.am, հեռ. (10) 51 30 49

Արաբատառ ձեռագրերի նկարագրության և ուսումնասիրման բաժնի վարիչ՝ 
Վահան Տեր-Ղևոնդյան, v.ter-ghevondian@matenadaran.am, հեռ.՝ 51 30 00

Արվեստի պատմության և գրչության կենտրոնների ուսումնասիրման բաժնի վարիչ՝ 
Կարեն Մաթևոսյան, k.matevosyan@matenadaran.am, հեռ.՝ 51 30 01

Բժշկագիտության և բնագիտության պատմության ուսումնասիրման բաժնի վարիչ՝ 
Ստելլա Վարդանյան, s.vardanyan@matenadaran.am, հեռ.՝ 53 30 42

Հին բնագրերի ուսումնասիրման և թարգմանության բաժնի վարիչ՝ 
Գոհար Մուրադյան, g.muradyan@matenadaran.am

Հին մատենագրական հուշարձանների և սկզբնաղբյուրների ուսումնասիրման բաժնի վարիչ՝ 
Մանյա Շիրինյան, m.shirinyan@matenadaran.am, հեռ.՝ (10) 51 30 41

Ձեռագրագիտության և Մայր ցուցակի բաժնի վարիչ՝ 
Գևորգ Տեր-Վարդանյան, g.ter-vardanyan@matenadaran.am, հեռ.՝ (10) 51 30 07

Միջնադարյան սկզբնաղբյուրների ուսումնասիրման բաժնի վարիչ՝
Էդուարդ Բաղդասարյան, հեռ.՝ (10) 51-30-21

Հայ միջնադարյան գրականության ուսումնասիրության բաժնի վարիչ`
Արամ Թոփչյան, a.topchyan@matenadaran.am

Արխիվային փաստաթղթերի պահպանման և գիտական մշակման բաժնի վարիչ՝ 
Արմեն Մալխասյան, հեռ.՝ (10) 51 30 20 

Թվայնացման և կայքէջի սպասարկման բաժնի աշխատանքների համակարգում՝
Գուրգեն Գասպարյան, g.gasparyan@matenadaran.am, հեռ.՝ (10) 51 30 29

Հայագիտական տպագիր գրականության և մամուլի բաժնի վարիչ՝ 
Ռայա Բլբուլյան, library@matenadaran.am հեռ.՝ (10) 51 30 30

Համակարգչային բաժնի վարիչ՝ Շողիկ Զադոյան
sh.zadoyan@matenadaran.am,
հեռ.՝ (10) 51 30 33

Վերականգնման բաժնի վարիչ` Գայանե Էլիազյան
g.eliazyan@matenadaran.am, հեռ.՝ (10) 51 00 17

Ընթերցասրահի վարիչ՝ Ժաննա Մաթևոսյան, հեռ.՝ (10) 51 30 56
Ցուցասրահների վարիչ՝ Աիդա Չարխչյան, հեռ.՝ (10) 51 30 45

Կադրերի բաժին, հեռ.՝ (10) 51 30 10
Հաշվապահություն, հեռ.՝ (10) 51 30 03